HR-direktör Akademiska sjukhuset


Arbetsgivare: Jobbet.se/LS Jobbet AB
Arbetsort: Uppsala
Publiceringdatum: 2018-10-11

Din bakgrund

Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom HR-området. Du har flerårig erfarenhet som HR-chef i stora, komplexa organisationer. I ditt chefskap har ingått att leda genom underställda chefer. Din svenska och engelska är god i tal såväl som skrift och du är van vid att arbeta och hämta information i många olika datorsystem.

Den som kliver in i rollen som HR-direktör är en person som med handlingskraft och god förmåga att bygga förtroenden skapar hållbara resultat. En person som arbetar med ständig förbättring i en föränderlig värld. HR-direktören är en person som med trovärdighet framför väl underbyggda argument och är lyhörd för andras. HR-direktören är en person som har en högt uppdriven förmåga att skapa fruktbara samarbeten.Som HR-direktör rapporterar du direkt till sjukhusdirektören och är en del av Akademiska sjukhusets ledningsgrupp. Du har personalansvar för fyra underställda chefer som i sin tur leder sjukhusets HR-partners, två HR-strategiska grupper och Friskhuset, sjukhusets tränings- och friskvårdsanläggning. Totalt arbetar 46 medarbetare inom HR-avdelningen.

Akademiska sjukhuset är en av åtta förvaltningar inom Region Uppsala. Sjukhusets uppdrag är att bedriva vård, utbildning och forskning.

Ditt uppdrag som HR-direktör är:

Att stötta de övergripande målen genom att ansvara för såväl det strategiska som det operativa arbetet inom sjukhusets HR-organisation.
Att leda HR-arbetet och fatta de övergripande besluten i HR-frågor.
Att ingå i Region Uppsalas HR-ledningsgrupp och ha en nära samverkan med Region Uppsalas HR-direktör.
Din arbetsdag

Du kommer att ha dagliga kontakter med sjukhusets verksamhets- och linjechefer och inte minst, med dina fyra underställda chefer. Ibland som ett bollplank och en diskussionspartner, ibland som coachande ledare och ibland som specialist och beslutsfattare. De frågor du möter kan handla om allt från enskilda personalärenden till strategiska frågor kring arbetstidsmodeller eller arbetsrätt.

Du finns med i tre ledningsgrupper – Akademiska sjukhusets ledningsgrupp, Region Uppsalas HR-ledningsgrupp och din egen ledningsgrupp inom HR-avdelningen. Du kommer alltså att involveras inte bara i sjukhusets HR-arbete utan även ha insyn i och medverka till Region Uppsalas HR-arbete i helhet. Du kommer även att finnas med i det HR-nätverk som omfattar landets sju universitetssjukhus och därmed få ett nationellt utbyte.

En viktig uppgift är att vara bryggan mellan sjukhusledningen och HR-organisationen. Du leder HR-organisationen så att ledningsbeslut förmedlas och omsätts i praktisk aktivitet. Du är vägledande och stödjande i prioritering och resurssättning. På samma sätt förser du sjukhusledning och politisk ledning med den information och de underlag som krävs för att fatta hållbara beslut. Med ca 8 000 anställda, 1 000 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Vill du bli utmanad – av utveckling, en stor och komplex organisation och ledarskap? Vill du bli belönad – av att medverka till den högkvalitativa vården, av att se HR-organisationen utvecklas, av en verksamhet full av kompetenta, engagerade medarbetare? Vi söker en HR-direktör till Akademiska sjukhuset!

Arbetslivserfarenhet

Personalchef / HR-chef: 5 års erfarenhet eller mer
Fyristorg 6
Jobbet.se/LS Jobbet AB
Fyristorg 6
75310 Uppsala


Escape Room Stockholm