Projektassistent till statsvetenskapliga institutionen


Arbetsgivare: Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Arbetsort: Lund
Publiceringdatum: 2018-04-10

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Institutionens starka forskningsprofil återspeglas också i vår undervisning. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.Statsvetenskapliga institutionen ledigförklarar härmed en tidsbegränsad anställning som projektassistent, 100 %.

Kompetens:
Antagen till studier vid universitet eller högskola; dokumenterade kunskaper i R-programmering, speciellt inom high performance computing environments, och med R-packages Rcpp och Rstan; Javascript; SQL; C/++; avancerad databehandling i STATA; samt annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens inriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Arbetsuppgifter:
Arbetet kommer att ske inom det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Political institutions and development: Unravelling the Connections”, vilket i sin tur är ett delprojekt inom internationella forskningsprogrammet ”Varieties of Democracy” (V-Dem). Huvuduppgiften är att arbeta med underhåll och utveckling av skript (STATA, R, Jags, m.fl.) relaterade till behandling av de data som V-Dem samlar in. I detta ingår bland annat kvalitetskontroller, städning av data, köra och hantera V-Dems egna Bayesianska item response theory beräkningsmodeller, aggregeringsmodeller, och slutligen formatering och sammansättning av V-Dems dataset som tillgängliggörs till allmänheten varje år. Andra arbetsuppgifter inkluderar kodning av data, att bistå olika forskningsprojekt med datamodellering och analys, diagnosticering, samt att författa olika typer av rapporter.

Bedömning:
Grund för bedömningen är gedigna kunskaper inom kvantitativ metod och analys såväl som databearbetning, särskilt viktigt är kunskaper inom Bayesiansk IRT-modellering, databearbetning, diagnostisering, och kvalitetskontroll. Tidigare erfarenhet av arbete i större forskningsprojekt är ett krav. Erfarenhet av arbete med V-Dems data och metodologi är ett krav.

Den semester som genereras under anställningen ska tas ut inom anställningen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenhet

Forskarassistent: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Månadslön

Om anställningsvillkor

100. Tillträde: Maj 2018
Visstidsanställning till
Jan Teorell, Professor, Telefonnummer: 046-222 80 93, jan.teorell@svet.lu.se
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, Telefonnummer: 046-222 93 62
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, Telefonnummer: 046-222 93 64
SEKO: Seko Civil, Telefonnummer: 046-222 93 66
Box 117
Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Box 117
22100 Lund
Ange referens PA2018/1145


Escape Room Stockholm