Vikarierande universitetsadjunkter Omvårdnad


Arbetsgivare: Högskolan Dalarna
Arbetsort: Falun
Publiceringdatum: 2017-11-01

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för att alla människor ska kunna delta i högre utbildning. Vi tar aktivt ansvar för att främja ett gott samhälle, både i vår egen region men också i ett globalt perspektiv. Vi är kring 750 anställda, 16 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners, som gör detta möjligt tillsammans.


Anställningarna är tidsbegränsade anställningar på vikariatsgrund med tjänstgöringsgrad mellan 20-100 % med tillträde 1 januari eller enligt överenskommelse. Anställningsgraden kan diskuteras. Placeringsort Falun.

Kunskapsområdet allmänt
Ämnet omvårdnad vid Högskolan Dalarna befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas. Ämnet har examinationsrätt på grundläggande- och avancerad nivå. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med landsting och kommuner är etablerade.

Arbetsuppgifter
Du kommer i denna tjänst arbeta med undervisning, både teoretisk och tillämpningsövningar, inom ämnet Omvårdnad huvudsakligen på olika kurser inom sjuksköterskeprogrammet, inom både campus- och verksamhetsförlagd utbildning inom länet. Utbildningen ges som en blandning av nätbaserat och campusbaserat lärande.

Kvalifikationer
Behörig, enligt Högskolan Dalarnas anställningsordning, att anställas som universitetsadjunkt är den som:
• avlagd magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
• visat pedagogisk skicklighet
• körkort


För anställningen krävs att den sökande är leg sjuksköterska med yrkeserfarenhet inom kommunal- och eller landstingsvård samt har magisterexamen i omvårdnad. Tidigare erfarenhet av utbildningsverksamhet inom högre utbildning är meriterande. Instruktörsutbildning inom HLR är meriterande. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med omgivande samhälle vilket gör att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, självständighet och hög grad av ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla meritförteckning, personligt brev, betygshandlingar samt uppgift om referens. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.

Sista ansökningsdag
Du ansöker via vår webbplats och din ansökan ska vara inkommen senast 2017-11-21.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Kompetenser

• Legitimation som sjuksköterska

Arbetslivserfarenhet

Universitets- och högskoleadjunkt: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Månadslön

Om anställningsvillkor


Heltid/

Ej specificerat
Ninni Wallfelt, Avdelningschef, Telefonnummer: 023-778058
nwa@du.se
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
79188 Falun


Escape Room Stockholm